Kundeservice: +45 75 42 02 55
Dansk design
Energieffektive og genanvendelige radiatorer
Rådgivning
Hudevad design radiator

Min radiator virker ikke! Her er grunden dertil, og hvad du skal gøre 

03/11-2023

radiator does not work

Der kan være flere årsager til, at din radiator ikke fungerer korrekt. Du får her en liste over de mest almindelige grunde hertil, og hvad du skal gøre for at løse dem.

 

Fanget luft i radiatoren

Føles din radiator kold nogle steder, selvom den er tændt? Det kan skyldes, at der er luft fanget i din radiator. Luft i radiatoren kan forhindre det varme vand i at cirkulere effektivt. Løsningen er at udlufte din radiator. Det er en forholdsvis simpel procedure, som du i de fleste tilfælde kan ordne selv.

Sådan udlufter du din radiator

 

Problemer med termostaten

Hvis din termostat ikke virker eller er forkert indstillet, kan det forhindre din radiator i at varme korrekt op. Prøv at justere indstillingerne på din termostat for at se, om der sker retmæssige ændringer. 

Nogle tegn på, at det er din radiatortermostat, den er gal med kan være:

 • Ujævne temperaturer: Hvis dine termostater er indstillet ens, men der er bemærkelsesværdigt varmere eller koldere i nogle områder, kan det være et tegn på, at din termostat ikke regulerer temperaturen korrekt.
 • Radiatorerne varmer ikke op til indstillet temperatur: Hvis ikke temperaturen i rummet når temperaturen på termostaten, kan det være et tegn på, at din radiatortermostat ikke virker.
 • Konstant opvarmning: Hvis dine radiatorer bliver ved med at varme op, selvom temperaturen i dit hus allerede er nået over den indstillede temperatur på termostaten, kan det være et tegn på, at din termostat er defekt.
 • Ingen reaktion på ændringer: Hvis du ændrer indstillingen på din termostat, men ikke bemærker nogen ændring i varmen i dit hjem, kan det være et tegn på, at din termostat er defekt.

I nogle tilfælde kan det være så simpelt som at udskifte batterierne, hvis din termostat er batteridrevet. I andre tilfælde har du brug for en ny termostat.

 

Cirkulationsproblemer

Hvis pumpen i dit varmesystem er defekt, kan det forhindre det varme vand i at cirkulere korrekt til radiatorerne. I det tilfælde er det en god ide at få en professionel til at kigge på din pumpe og reparere den. Her er nogle tegn på, at det kan være pumpen, der er problemet:

 • Hvis ingen af dine radiatorer varmer op, selvom din kedel fungerer korrekt, kan det være et tegn på et cirkulationsproblem.
 • Ujævn opvarmning: Hvis nogle af dine radiatorer er varme, mens andre er kolde, kan det indikere et cirkulationsproblem.
 • Støj fra systemet: Hvis du hører uventet eller usædvanlig støj fra dit varmesystem, især fra pumpen, kan det være et tegn på et cirkulationsproblem.
 • Alder på pumpen: Hvis pumpen i dit varmesystem er af gammel dato, er det sandsynligt, at den forårsager cirkulationsproblemer.

 

Blokerede eller beskadigede rør

Hvis rørene til din radiator er blokerede eller beskadigede, kan det forhindre varmt vand i at nå radiatoren. Dette er et problem, som en professionel skal håndtere. Her er tegn på, at det er rørene, der er grunden til problemet.

 • Kun enkelte radiatorer fungerer: Hvis få af dine radiatorer ikke varmer op, mens andre fungerer fint, kan det indikere et problem med rørene, der fører til de pågældende radiatorer.
 • Usædvanlig støj: Hvis du hører usædvanlig støj fra dine rør, såsom klukkende eller brusende lyde, kan det være et tegn på et blokeret rør.
 • Lækager: Hvis der er vandlækager omkring dine rør eller radiatorer, kan det være et tegn på et beskadiget rør.
 • Reduceret vandtryk: Hvis vandtrykket i dit varmesystem er for lavt, kan det indikere et læk i et af dine rør.

 

Slam i radiatoren

Over tid kan slam og bundfald ophobe sig inde i din radiatorer og forhindre varmt vand i at cirkulere korrekt. Det kan betyde, at din radiator føles kold, især i bunden. En professionel kan gennemskylle varmeanlægget for at fjerne det ophobede slam. Her er nogle tegn på, at der er ophobet sig uvelkomment snavs i radiatoren. 

 • Kold i bunden: Hvis bunden af din radiator er mærkbart koldere end toppen, kan det være et tegn på slam. Slam og aflejringer har tendens til at samle sig i bunden af radiatoren.
 • Støj fra radiatoren: Hvis du hører klukkende eller brusende lyde fra din radiator, kan det være et tegn på, at der er slam i den.
 • Reduceret effektivitet: Hvis din radiator generelt føles mindre varm, eller hvis den tager længere tid end normalt at varme op, kan det være et tegn på, at der er slam i den.

 

Er du stadig usikker på, hvad der er galt med dine radiatorer?

Mange symptomer på problemet minder om hinanden. Hvis du stadig er i tvivl om, hvorfor din radiator ikke virker, så prøv at udføre de mest grundlæggende og sikre reparationer først, såsom at udlufte radiatorerne. Hvis problemet fortsætter, kan du gå videre til den næste mulige årsag.

Vær desuden opmærksom på de yderligere symptomer, der kan hjælpe med at indsnævre problemet. For eksempel, hvis kun en radiator ikke virker, er det mere sandsynligt, at problemet er med rørene, der fører til den pågældende radiator, snarere end med termostaten eller pumpen.

Hvis du ikke kan afklare, hvorfor din radiator ikke virker, er det bedst at kontakte en professionel. En VVS’er eller en varmetekniker vil være i stand til at diagnosticere problemet og foreslå en passende løsning.

Til toppen
cross