Kontakt os

Sydvestjysk Sygehus (SVS), Esbjerg

Som et led i Region Syddanmarks Generalplan er Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg blevet udbygget og renoveret med henbilk på at opnå optimale patientforløb og fungere som et forbillede, der kan matche patienternes og sygehuspersonalets fremtidige krav og forventninger.

The Eiffel Tower

For punktet infektionshygeijne blev det specielt fremhævet at:

"...Designet skal være med til at fremme hygiejnen, og der tilstræbes så få krydsningspunkter som muligt."

"...Byggeteknisk prioriteres løsninger, som er rengøringsvenlige."

Under hensyntagen til kravene om rengøringsvenlighed og design, der fremmer hygiejne, blev Hudevad Lignum radiatoren hurtigt valgt som den optimale løsning til både den fælles akutmodtagelse og i sengestuerne, hvor renovering af facaden udgjorde en logistisk udfordring med de traditionelle radiatorer.

  • Southwestern Hospital
  • Southwestern Hospital
  • Southwestern Hospital

Installerede radiatorer: